Cari Kata Berdasarkan Huruf Depan :

Pleonasme

Definisi Istilah : Pleonasme
Pleonasme adalah pemakaian kata-kata yang lebih daripada apa yang diperlukan